Giao diện Exocad giúp các bạn hiểu rõ được các phần Order, Material, các Options, Parameters trong Dental DB, và giao diện làm việc chính trong Dental CAD.

Demo video:

icons8-exercise-96 chat-active-icon